Esteu aquí

El ple municipal

El Ple municipal de l'Ajuntament és el màxim òrgan del govern de la ciutat.

Està integrat per tots els regidors i regidores i està presidit per l'alcalde. A Sant Joan Despí, el nombre de membres que componen el Ple és de 21, en proporció al nombre d'habitants.

Al Ple li corresponen les atribucions que estableix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

El Ple municipal de l'Ajuntament es convoca generalment, en sessió ordinaria, de forma mensual a la sala de sessions de l'edifici consistorial. Fora d'aquesta periodicitat, es convoquen sessions extraordinàries, bé per la importància de les qüestions a tractar o bé perquè la urgència per a conèixer els assumptes no permet esperar a la propera sessió ordinària. 

Al ple estan convocats els 21 regidors electes, que configuren grups municipals i que, segons les darreres eleccions locals (26 de maig de 2019) es distribueixen de la següent manera:

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC): 11 regidors
ERC: 4 regidors
Ciutadans: 2 regidors
Sant Joan Despí En Comú: 2 regidors
Podemos: 1 regidor
Junts per Sant Joan Despí: 1 regidor
 

PODEU CONSULTAR LES  CONVOCATÒRIES DE SESSIONS DE PLE

DISPOSEU DELS VÍDEOS DE LES SESSIONS DE PLE AL CANAL DE YOUTUBE DE DESPI TV