Esteu aquí

Junta de Govern Local

dilluns 7/10/2019 18:00h - Ajuntament

Sala de Plens de l'Ajuntament

Sessió ordinària de la Junta de Govern en la que s'examinaran i, si procedeix s'aprovaran, els assumptes de l'ordre del dia.

ASSUMPTES DELEGATS PEL PLE MUNICIPAL A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (SESSIÓ PÚBLICA)


1. Proposta d’aprovació provisional de la modificació de les tarifes Annex 7 de l’ordenança fiscal 21/2019 Preus públics d’activitats a Can Negre.