Esteu aquí

Sessió ordinària del Ple municipal

dijous 31/10/2019 18:00h - Ajuntament

Sala de Plens

Ajuntament Sant Joan Despí.
Camí del Mig, 9
 

Sessió ordinària del Ple municipal del mes d'octubre

PART RESOLUTIVA
  1. Aprovació de l’acta de la sessió de ple ordinària de 26 de setembre de 2019 i de la sessió de ple extraordinària de 14 d’octubre de 2019.
  2. Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia i els acords de la Junta de Govern Local

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

3. Dictamen de nomenament del representant municipal en l’Associació Observatori de les dones en els mitjans de comunicació.

ÀREA DE GOVERNANÇA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

4. Proposta de modificació de l'Ordenança de Transparència i Administració Electrònica de Sant Joan Despí
5. Proposta d’aprovació de la modificació del sistema d’elaboració de les actes del Ple municipal pel sistema de vídeo acta digital.

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT
6. Dictamen d’aprovació de la pròrroga pel període d’una anualitat del contracte formalitzat amb l’empresa Multiserveis Ndavant S.L. per a la prestació del servei de neteja dels edificis i dependències de l’Ajuntament de Sant Joan Despí.
7. Dictamen d’aprovació de la modificació del contracte formalitzat entre l’Ajuntament de Sant Joan Despí i la societat mercantil Multiserveis Ndavant S.L. per a la prestació del servei de neteja dels edificis municipals i dependències de l’Ajuntament de Sant Joan Despí.
8. Dictamen d’aprovació provisional de la modificació de l’article 277 de les normes urbanístiques del PGM relativa a les disposicions sobre habitatge d’ús turístic.
9. Dictamen de ratificació de l’aprovació inicial de la modificació dels estatuts del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat.
10. Dictamen d’aprovació inicial de l’ordenança municipal reguladora de la implantació i funcionament dels clubs i/o associacions cannàbiques al terme municipal de Sant Joan Despí.
11. Proposta d’aprovació inicial d’assignació de nous noms i nombre de carrers i places del municipi de Sant Joan Despí.

PART DE CONTROL

12. MOCIONS
12.1. Moció presentada pel grup municipal de Junts per Sant Joan Despí de resposta a la sentència del tribunal suprem i per demanar l’amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret d’autodeterminació.
12.2. Moció presentada pel grup municipal Podemos per la pau i el diàleg, de rebuig a la violència i de condemna de la brutalitat i la repressió.
12.3. Moció que presenta el grup municipal de Sant Joan Despí en Comú en relació amb la sentència als representants polítics i socials de l’independentisme.
12.4. Moció que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana-AM de rebuig a la sentència del judici als i les representants polítics i socials de l’independentisme.
12.5. Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans per la implantació de màquines de reciclatge amb bonificacions.
12.6. Moció que presenta el grup municipal de Sant Joan Despí en Comú sobre la llei de contractes de serveis a les persones “Llei Aragonés”.
12.7. Moció que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana-AM sobre la restricció de l’ús del plàstic a les activitats organitzades o gestionades per l’Ajuntament de Sant Joan Despí.

13. Precs i preguntes