Esteu aquí

Sessió extraordinària del Ple municipal

dimecres 10/7/2019 12:30h - Ajuntament

Sala de Plens de l'Ajuntament
Sessió extraordinària del Ple municipal de l'Ajuntament de Sant Joan Despí en la que s'examinaran i, si procedeix s'aprovaran, els assumptes de l'ordre del dia.

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de la periodicitat de les sessions del Ple
2. Aprovació de la periodicitat de les sessions de la Junta de Govern Local
3. Creació i composició de les comissions informatives de caràcter permanent
4. Delegació d’atribucions plenàries a favor de la Junta de Govern Local
5. Donar compte de la configuració dels grups polítics municipals
6. Nomenament de representants en entitats i organismes
7. Nomenament de representants en Consells participatiu
8. Establiment del règim de dedicació, retribucions i indemnitzacions dels càrrecs electes de la corporació i assignacions al funcionament dels grups municipals.
9. Determinació del nombre, característiques i retribucions del personal eventual.
10. Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia:
- Resolució de 15 de juny de 2019, relativa a una delegació per celebrar bodes
- Resolució de 21 de juny de 2019 de configuració de la Junta de Govern Local i delegació d’atribucions de l’Alcalde-President en la Junta de Govern Local
- Resolució de 21 de juny de 2019 de nomenament de tinentes i tinents d’alcalde
- Resolució de 21 de juny de 2019 de delegacions en tinents/es d’alcalde i regidors/es
- Resolució de 28 de juny de 2019 d’aprovació de la composició de la Mesa permanent de contractació
 

L'agenda, al dia

Juliol 2020

dl dt dc dj dv ds dg
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31