Esteu aquí

Junta general d'ADSA

Dijous, 25 d'abril de 2019 - Habitatge i aparcaments

Sala de sessions de l'Ajuntament. 10:30 hores
Junta General de l’empresa municipal Aparcamientos Despí S.A. per tractar els assumptes que configuren el següent ordre del dia.

ORDRE DEL DIA

1. Proposta aprovació dels comptes anuals i informe d’auditoria corresponents a l’any 2018, de la societat mercantil municipal “Aparcamientos Despí S.A. (ADSA).
2. Redacció, lectura i aprovació de l’acta de la sessió.