Esteu aquí

Crònica del Ple: Sessió extraordinària del mes de juliol de 2019

10/07/2019 - Ajuntament

Reunit en sessió extraordinària el dimecres 10 de juliol, el Ple de l'Ajuntament de Sant Joan Despí, conformat pels grups municipals de Junts per Sant Joan Despí (JxSJD), Podemos, Sant Joan Despí en Comú (SJDEnComú), Ciutadans (Cs), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), va debatre diferents propostes i dictàmens.

Per unanimitat de tots els grups, es va aprovar la periodicitat de les sessions del Ple, la periodicitat de les sessions de la Junta de Govern Local, la creació i composició de les comissions informatives de caràcter permanent i la delegació d’atribucions plenàries a favor de la Junta de Govern Local. A més, es va donar compte de la configuració dels grups polítics municipals.

El Ple també va aprovar el nomenament de representants en entitats i organismes, amb els vots a favor de JxSJD, Podemos, SJDEnComú, Cs i PSC i l'abstenció d'ERC; i el nomenament de representants en Consells participatius, amb els vots a favor de JxSJD, SJDEnComú, Cs i PSC i l'abstenció de Podemos. Amb els vots a favor de JxSJD, SJDEnComú i el PSC, l'abstenció d'ERC i el vot en contra de Podemos i Cs, va sortir endavant l'establiment del règim de dedicació, retribucions i indemnitzacions dels càrrecs electes de la corporació i assignacions al funcionament dels grups municipals.

Finalment, es va donar compte de quatre resolucions d'alcaldia (relatives a una delegació per celebrar bodes; a la configuració de la Junta de Govern Local i delegació d’atribucions de l’Alcalde-President en la Junta de Govern Local; al nomenament tinentes i tinents d’alcalde; i a les delegacions en tinentes i tinents d’alcalde i regidores i regidors) i es va ratificar la resolució d'alcaldia d’aprovació de la composició de la Mesa permanent de contractació, amb els vots a favor de JxSJD, Podemos, SJDEnComú, Cs i PSC, i l'abstenció d'ERC.