Esteu aquí

CRÒNICA DEL PLE: sessió ordinària de gener de 2017

Pleno municipal

27/01/2017 - Ajuntament

El Ple de l'Ajuntament de Sant Joan Despí, celebrat dijous 26 de gener de 2017 en sessió ordinària, va aprovar diferents dictàmens i mocions.

En l'àmbit de l'urbanisme i l'espai públic, es va aprovar inicialment el Pla de Millora Urbana d’ordenació d’activitats i usos en la parcel·la del carrer de Les Planes, 1A, carrer Gran Capità i carrer de la Indústria, núm. 2B. En aquests terrenys, que corresponen a l'espai que històricament havien ocupat les empreses Soler Almirall i Hayes Lemmerz, una iniciativa privada ha presentat un projecte per fer naus i oficines. El dictamen es va aprovar amb els vots favorables dels grups municipals del PSC i ICV-EUiA; l'abstenció de CiU, Ciutadans (C's), ERC i Síqueespot (SQP), i el vot en contra del PP.

També es va aprovar, en aquest cas per unanimitat de tots els grups, la xifra oficial de població de Sant Joan Despí que, a 1 de gener de 2016, és de 33.502 habitants.

En l'apartat de mocions, va entrar per caràcter d'urgència una proposta de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i del Fons de Cooperació Local (FCL) per a l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Joan Despí a la campanya Casa nostra és casa vostra de suport a la població refugiada i que promou una manifestació que vol ser multitudinària el proper dissabte, 18 de febrer, a Barcelona. Tots els grups hi van votar favorablement, a excepció del PP, que es va abstenir.

Ja dins l'ordre del dia establert, es van fusionar en una de sola, dues mocions que havien presentat SQP i ERC, per donar suport i defensar els interessos de les persones afectades per les clàusules sòl, i pel seu acompanyament i assessorament en el procés de reclamació. A banda dels grups promotors, van recolçar la moció la resta de partits (PSC, ICV-EUiA i CiU), abstenint-se C's. Per tant, la moció va ser aprovada.

Els grups municipals del PSC i d'ICV-EUiA van presentar una moció sobre la saturació de les urgències hospitalàries per demanar a la Generalitat que recuperi el nivell pressupostari que la sanitat pública catalana tenia abans de la crisi. Tots els grups hi van votar favorablement, a excepció d'ERC i CiU, que es van abstenir.

El grup municipal C’S va presentar una moció per la mobilitat sostenible mitjançant la dotació de les infraestructures necessàries  per incentivar l’ús de vehicles purament elèctrics i híbrids. Va comptar amb els suport de tots els grups, menys SQP, que es va abstenir.

Finalment, el grup municipal PP va presentar una moció en defensa del desenvolupament socialment sostenible, comercial i de desenvolupament urbà de les Planes, directament relacionada amb el dictamen que havia discutit el Ple anteriorment sobre l'ordenació d'activitats i usos d'una parcel·la del polígon industrial d'aquest barri. La proposta només va comptar amb el vot favorable del PP. CiU, C's i ERC es van abstenir i PSC, ICV-EUiA i SQP van votar en contra.

En l'apartat de precs i preguntes, ERC va preguntar sobre la marxa del fins ara cap de la Policia Local, que, segons l'alcalde, ha escollit marxar a un altre municipi. C's, que també volia plantejar el tema, va aprofitar per fer un agraïment públic a la resposta que s'ha donat en un cas de violència masclista al municipi.

Com és costum, la sessió va finalitzar amb la lectura del nom de les dones assassinades al darrer mes a l'Estat, víctimes precisament de violència de gènere.