Esteu aquí

Crònica del Ple: sessió ordinària de novembre de 2017

23/11/2017 - Ajuntament

El Ple de l'Ajuntament de Sant Joan Despí, celebrat dijous 23 de novembre de 2017 en sessió ordinària, va començar amb l'aprovació de l'acta de la sessió anterior. Posteriorment, va tenir lloc el sorteig dels membres presidents i vocals, titulars i suplents, que formaran les meses electorals de Sant Joan Despí en les eleccions al Parlament de Catalunya del 21 de desembre.

Fet el sorteig, es va donar lectura a les resolucions de l'Alcaldia. Tot seguit, els grups polítics municipals de Partit Popular (PP), Convergència i Unió (CiU), Ciutadans (C's), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Siqueespot/Sísepuede (SQP), Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA) i Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) van debatre diferents propostes i dictàmens:

En l'àmbit relatiu a l'Àrea d'Urbanisme, Espai Públic, Sostenibilitat, Seguretat, Convivència i Serveis Generals, es va aprovar el dictamen de redistribució de la despesa autoritzada en cadascun dels exercicis pressupostaris afectats per l'execució de la segona i última pròrroga del contracte formalitzat amb la societat Llinasport per a la prestació dels serveis esportius i altres serveis complementaris en divereses instal·lacions esportives de titularitat municipal. Aquest punt es va aprovar amb el vot favorable de CiU, C's, ERC, SQP, ICV-EUiA i PSC i l'abstenció de PP.

També es va aprovar l'adjudicació del contracte per al subministrament d'energia elèctrica en baixa i mitja tensió a les dependències municipals i l'enllumenat públic a l'empresa Aura Energia, que va ser la que va obtenir la màxima puntuació al concurs. El punt va sortir endavant amb el vot favorable de tots els grups, a excepció d'ERC, que hi va votar en contra.

Per unanimitat de tots els grups municipals, l'Ajuntament es va adherir al manifest a favor de la creació d'un centre de dia a Sant Joan Despí. Representants de les associacions de veïns van intervenir al Ple per explicar el sentit d'aquest manifest. Posteriorment, es va donar compte del compliment de l'estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera corresponent al tercer trimestre de 2017.

En l'Àmbit de l'Àrea de Serveis a la Persona i Drets Socials, amb el vot unànime de tots els grups municipals, l'Ajuntament es va adherir al manifest institucional per a l'eliminació de la violència envers les dones.

En l'apartat de mocions, es va aprovar la moció presentada per C's, amb esmena del PSC, per a l'elaboració i aprovació del Pla Local de Seguretat de Sant Joan Despí i la creació d'una comissió de seguiment d'aquest pla. Aquesta moció va tenir els vots a favor de CiU, PP, C's, SQP, ICV-EUiA i PSC i l'abstenció d'ERC. Per la seva banda, ERC va presentar una moció de suport a l'escola catalana que va aprovar-se amb els vots favorables de CiU, ERC, SQP, ICV-EUiA i PSC i els vots en contra de PP i C's.

A l'apartat de Precs i Preguntes, ERC va preguntar per la comunicació a les joventuts dels partits polítics de les sessions participatives per al Pla Local de Joventut, per la retirada d'una pancarta penjada a la finestra del despatx del grup municipal d'ERC i per la col·locació de la bandera espanyola al balcó de l'Ajuntament.

Com és costum, malauradament, la sessió va finalitzar amb la lectura del nom de les dones assassinades al darrer mes a l'Estat, víctimes de violència masclista.

L'agenda, al dia

Juny 2020

dl dt dc dj dv ds dg
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30