Esteu aquí

Crònica del Ple: Sessió ordinària del mes de maig de 2019

30/05/2019 - Ajuntament

El Ple de l'Ajuntament de Sant Joan Despí, celebrat el dijous 30 de maig de 2019 en sessió ordinària, va començar amb l'aprovació de l'acta de la sessió ordinària anterior i amb la lectura de les resolucions de l'Alcaldia. Tot seguit, els grups polítics municipals de Convergència i Unió (CiU), Partit Popular (PP), Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA), Ciutadans (Cs), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Síqueespot/Sísepuede (SQP) i Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) van debatre diferents propostes i dictàmens.

En l'àmbit relatiu a l'Àrea d'Urbanisme, Espai Públic, Sostenibilitat, Seguretat, Convivència i Serveis Generals, el Ple va aprovar l’adjudicació del contracte que té per objecte la concessió de l’ús privatiu del domini públic destinat a l’activitat de bar en les piscines Fontsanta, amb els vots a favor de CiU, PP, ICV-EUiA, Cs, SQP i PSC, i l'abstenció d'ERC. Per unanimitat de tots els grups es va aprovar el dictamen d’exclusió d’empreses participants en el procediment obert convocat per a l’adjudicació del subministrament de l’equipament esportiu de la sala de fitness i de la sala de bicicletes previstes en la clàusula 30 del plec de clàusules administratives. Finalment, es va donar compte del dictamen per prendre coneixement del compliment de les condicions d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i del període mitjà de pagament a proveïdors del primer trimestre de 2019.

La sessió va continuar amb la lectura del nom de les dones assassinades al darrer mes a l'Estat, víctimes de violència masclista.

Finalment, els portaveus dels grups municipals i diferents regidors i regidores van dir unes paraules de comiat en la darrera sessió ordinària abans de la constitució de la nova corporació municipal.

L'agenda, al dia

Març 2021

dl dt dc dj dv ds dg
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31