Esteu aquí

Activat un avís preventiu per alta contaminació atmosfèrica

25/06/2019 - Medi Ambient

La Generalitat de Catalunya ha activat un avís preventiu de contaminació atmosfèrica a tot Catalunya. La mesura es pren arran de l'augment significatiu de les partícules en suspensió per la intrusió de pols del Sàhara i per la poca dispersió atmosfèrica.

L'avís preventiu de contaminació atmosfèrica és la fase prèvia a la possibilitat d'episodi ambiental, sense que s'hagi de produir necessàriament. L'objectiu de l'avís és reduir les emissions de contaminants per evitar la declaració d'un episodi ambiental.
 
Davant aquesta situació, l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha posat en marxa el seu protocol d'actuació per als episodis ambientals d'elevada contaminació atmosfèrica amb la finalitat de reduir les emissions de contaminants i de garantir la qualitat de l'aire i la salut de les persones. En l'actual situació d'avís preventiu de PM10 es fan les recomanacions que es detallen a continuació.

En l’àmbit de la mobilitat, es recomana:
-Realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta escollint carrers poc freqüentats pel trànsit
-Utilitzar el transport públic
-Reduir els desplaçaments amb vehicle privat (si és possible, treballar a distància, variar l’horari de feina a canvi de viatjar amb transport públic, treballar en un altre lloc de l'empresa, més a prop de casa…)
-Utilitzar el cotxe compartit
-Realitzar una conducció eficient (arrencada suau, reduir la velocitat, utilitzar el fre motor, evitar accelerades i frenades brusques...)
-En el cas de disposar de diferents vehicles, utilitzar el que tingui les emissions més baixes

En l’àmbit de la climatització, es recomana:
-Regular la climatització de les llars: a l’estiu pujar la temperatura del termòstat de la llar i a l’hivern baixar-la
-Assegurar-se del bon funcionament de les calefaccions de combustibles fòssils, llenya, biomassa… evitant-ne purgues i arrancades. Garantir el bon funcionament dels filtres i captadors de cendres de les mateixes

En l'àmbit de les obres, es recomana:
-Incrementar la freqüència d’aplicació de reg (amb aigua freàtica o reutilitzada, sempre que sigui possible) i neteja en l’àmbit de l’obra
-Minimitzar els desplaçaments de vehicles i maquinària
-Assegurar que els vehicles i material d’obra que puguin generar pols estiguin correctament tapats amb lones protectores
-Reduir el transport de matèries primeres i/o mercaderies
-Aturar els treballs de moviment de terres i dels enderrocs (incloent les operacions de descàrrega de material d’obra o equivalent) 

En l’àmbit de les indústries que tinguin focus emissors a l’atmosfera, es recomana:
-L’AMB insta a les empreses públiques i concessionàries a posar en marxa les mesures descrites als Plans d’acció individuals per a la fase d’avís preventiu
-En cas de no tenir-los, s’apliquen les mesures definides per a la indústria al Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire PAMQA 2020: no realitzar processos com arrencades i posades a punt que no siguin imprescindibles i es puguin endarrerir

L’AMB RECORDA QUE EN CASOS DE CONTAMINACIÓ PER PARTÍCULES (PM) NO ES RESTRIGEIX LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES A LA ZONA BAIXES EMISSIONS RONDES DE BARCELONA (ZBE RONDES BCN). AQUESTA MESURA NOMÉS S'ACTIVA EN CAS D'EPISODI DE CONTAMINACIÓ PER DIÒXID DE NITROGEN (NO2)

L'agenda, al dia

Octubre 2020

dl dt dc dj dv ds dg
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31