Esteu aquí

Govern Obert

Què és el Govern Obert?

Govern obert es aquell que reconeix les capacitats i coneixement de la ciutadania, i per això l’escolta, conversa i cerca la seva contribució en la definició i producció dels serveis que impulsa l’administració.

Govern obert es aquell que obre el seu coneixement i el comparteix perquè es conscient que així genera valor afegit i riquesa social.

El govern obert es basa en la col·laboració de tots!

Portal de Govern Obert i transparència

Al portal de Govern Obert i transparència de l'Ajuntament de Sant Joan Despí podeu trobar informació pública organitzada en els següents apartats:

Consultes, propostes, queixes i suggeriments

La ciutadania pot fer arribar al seu ajuntament les queixes, suggeriments referents a temes com l'estat del carrer, enllumentat públic, infraestructures municipals, edificis privats, veïns, etc. Així com totes aquelles propostes que consideri oportunes, incloses les incidències o reclamacions sobre un servei, una actuació o una decisió municipal, o bé, les idees que ajudin a millorar el servei de l'organització.

Podeu fer el tràmit de manera presencial (Oficina d'atenció al ciutadà) o a través de la Seu electrònica municipal https://www.seu-e.cat/web/santjoandespi/seu-electronica

També podeu consultar els INFORMES DE L'AJUNTAMENT T'ESCOLTA amb el detall de les propostes, queixes i suggeriments gestionats

Sol.licitud d'accés a la informació pública

Aquest tràmit us permet exercir el vostre dret d'accés a la informació pública -tant a títol individual com en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda- de què disposa l'Ajuntament. Podeu fer el tràmit de manera presencial (Oficina d'atenció al ciutadà) o a través de la seu electrònica municipal.

 

Noticies de Govern Obert

Dades del departament

Govern obert i transparència
Camí del Mig, 9
Tel. 93 480 60 00