Esteu aquí

Manteniment via pública

Ajudeu-nos a mantenir Sant Joan Despí net i curós, col·laborant activament en el manteniment de la via pública, en gaudirem tots.

Si observeu quelcom trencat, brut, o que presenta algun tipus d'anomalia, feu-nos-ho saber, tan senzill com omplir el següent formulari i enviar-nos una fotografia.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

 
Els fitxers han de ser de menys de 64 MB.
Tipus de fitxers permesos: png gif jpg jpeg.
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades s’inclouran en un fitxer del que és responsable l’Ajuntament de Sant Joan Despí i seran objecte de tractament, exclusivament, per a les finalitats específiques de garantir la constància de l’entrada de documents a l’Ajuntament i de gestionar l’assumpte per la unitat administrativa corresponent, durant el temps estrictament necessari per al compliment de les citades finalitats; només seran cedides amb el seu consentiment o si ho autoritza una llei. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició o qualsevol altre dret que li correspongui legalment, adreçant la seva sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament, camí del Mig, número 9 de Sant Joan Despí, telemàticament mitjançant Seu electrònica o per correu electrònic: cultura@sjdespi.net.