Animals de companyia

Pipi cans SJD

Els hi recordem que l’Ajuntament de Sant Joan Despí disposa d’instal·lacions perquè els gossos hi puguin anar, anomenades pipi-cans.
Els gossos han d’anar lligats i els potencialment perillosos amb morrió pel carrer fins als pipi-cans, on poden anar sense.
S'han de portar bosses i recollir SEMPRE les seves defecacions.

Barri Centre:

 • Passeig del Canal / Centre Cívic Sant Pancraç
 • José Agustín Goytisolo (Vinyoli-Montjuïc)
 • Parc del Mil·lenari (Maria Tarrida-Creu Muntaner)
 • Carrer Major

Les Planes:

 • Parc de la Fontsanta. C/ Fontsanta

Pla del Vent-Torreblanca:

 • C. Torreblanca / Rubió i Tudurí
 • Av. de la Generalitat

Residencial Sant Joan:

 • Parc de la Fontsanta. C. Sant Martí de l'Erm
 • Pont Reixat

Netegem els orins


Els orins dels gossos al carrer provoquen, a més de taques i pudors, la degradació del mobiliari urbà, de façanes, rodes de vehicles, etc. Per pal·liar aquest problema, es recomana a les persones propietàries de gossos portar una ampolla amb aigua per tal de diluir l’orina abocant-hi l'aigua. A les persones propietàries d’animals que es trobin censats al registre municipal, l'Ajuntament els lliura una ampolla lleugera i plegable, per tal que puguin fer-la servir per diluir els orins i mantenir net l'espai públic.


 

Cens d'animals

 

Com inscriure un gos en el cens d'animals de companyia?

S'ha d'omplir la sol·licitud d'alta al registre municipal d'animals de companyia i autoliquidar la taxa corresponent a la inscripció al mateix, que té un import de 38,00 euros.

També s'haurà de comunicar de la mateixa manera la baixa del gos a l'Ajuntament (mort, trasllat domicili, canvi de titular, etc.)

Tramitació presencial:

Departament de Gestió Tributària
Camí del Mig, 9
Tel. 93 480 60 00

Documentació:

 • DNI del titular
 • Adjuntar fotocòpies de (DNI + cartilla veterinària + número de microxip)
 • Omplir la instància sol·licitant la inscripció

Termini:

Tres mesos des del naixement del gos, o 30 dies des de la data d'adquisició del gos, del canvi de residència, de la mort del gos o de la modificació d'altres dades incloses en el cens.

Instància genèrica
 Com inscriure gats i fures al cens d'animals de companyia?


La documentació necessària és:
 • Instància sol·licitant el cens del gat/a o fura.
 • Adjuntar:
  • còpia de DNI del/de la propietari/a de l'animal.
  • Còpia de les dades del veterinari de l'animal.
  • Núm. de microxip de l'animal
  • Fotocòpia de la cartilla sanitària de l'animal.