Esteu aquí

Exempció taxa d’escombraries

L’exempció de la taxa d’escombraries és un ajut adreçat a pensionistes majors de 60 anys i que compleixin els següents requisits:

Viure sol o sola i no tenir ingressos superiors a l’IPREM o que els ingressos totals de la unitat familiar no superin els 723,15 euros al mes (entenent per unitat familiar el conjunt de persones censades en el mateix domicili). No tenir més d’un habitatge ni d’altres béns.

Per poder gaudir d’aquesta exempció cal que presenteu la següent documentació:

  • Certificat de pensions de la Seguretat Social (cal sol·licitar-lo a l’Institut Nacional de la Seguretat Social. Av. Salvador Allende, 33 de Cornellà)
  • Fotocòpia del DNI.
  • Nom del propietari de l’habitatge.

 

I si conviviu amb altres persones cal que també presenteu:

  • Certificat d’ingressos de cada persona de la unitat familiar (persones censades en el mateix domicili)

Llocs on s’ha de presentar la documentació:

Centre cívic Les Planes
Carrer de John F. Kennedy, 4,
Tel. 93 477 01 47

Àrea de Serveis a la Persona
Avinguda de Barcelona, 41
Tel. 93 477 00 51

Les dates per poder sol·licitar aquesta exempció i la renovació anual són:
Mesos de gener i febrer