Esteu aquí

Exempció taxa d’escombraries

L’exempció de la taxa d’escombraries és un ajut adreçat a pensionistes majors de 60 anys i que compleixin els següents requisits:

Viure sol o sola i no tenir ingressos superiors a l’IPREM o que els ingressos totals de la unitat familiar no superin els 723,15 euros al mes (entenent per unitat familiar el conjunt de persones censades en el mateix domicili, a més de la sol·licitant). No tenir més d’un habitatge ni d’altres béns.

Per poder gaudir d’aquesta exempció cal que presenteu la següent documentació:

  • Certificat de pensions de la Seguretat Social (cal sol·licitar-lo a l’Institut Nacional de la Seguretat Social. Av. Salvador Allende, 33 de Cornellà)
  • Fotocòpia del DNI
  • Nom del propietari de l’habitatge

 

I si conviviu amb altres persones cal que també presenteu:

  • Certificat d’ingressos de cada persona de la unitat familiar (persones censades en el mateix domicili)

Llocs on s’ha de presentar la documentació:

Centre de Gent Gran Cirerers
Carrer de Sant Francesc de Sales, s/n
Tel. 93 749 73 97

Àrea de Serveis a la Persona
Avinguda de Barcelona, 41
Tel. 93 477 00 51

Les dates per poder sol·licitar aquesta exempció i la renovació anual són:
Mesos de gener i febrer