Esteu aquí

Mesures preventives brots COVID-19

 

► Afectacions als serveis a Sant Joan Despí

L'Ajuntament ha pres les següens mesures de prevenció per evitar que es produeixin contagis de la COVID-19 a la ciutat:

  • Tancament de les pistes esportives a l'aire lliure
  • Tancament de les zones de pícnic (la situada a l'entorn del riu Llobregat i la situada al parc de la Fontsanta)

 

 

MESURES I RESTRICCIONS GENERALS

 

  • És obligatori portar mascareta. Les persones de sis anys en endavant estan obligades a dur mascareta a la via pública, als espais a l'aire lliure i a qualsevol espai tancat d'ús públic o que estigui obert al públic, amb independència del manteniment de la distància física interpersonal de seguretat.
  • Es prohibeixen les trobades i reunions (familiars i de caràcter social) de més de 6 persones, llevat que siguin convivents, tant en l'àmbit privat com en l'àmbit públic. 
  • Es prohibeix, per raons de salut pública, a tot el territori de Catalunya, el consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i a la resta d'espais oberts al públic. Aquesta prohibició no afecta el consum en locals o espais autoritzats per la llicència.
  • No es pot fumar a la via pública ni en espais a l'aire lliure quan no es pugui respectar una distància mínima interpersonal d'almenys 2 metres. Aquesta limitació és aplicable, també, en l'ús de qualsevol altre dispositiu d'inhalació de tabac, pipes d'aigua, catximbes o assimilats.

 

 

MESURES ESPECIALS PER A LA CONTENCIÓ DEL BROT DE LA COVID-19 ADOPTADES PER LA GENERALITAT

 

► Mobilitat

Es recomana limitar els desplaçaments fora del domicili i la circulació per la via pública, respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva.

Es recomana mantenir les “bombolles de convivència” o la “bombolla ampliada”. Bombolla de convivència: persones amb qui convivim. Bombolla ampliada: persones amb qui convivim + persones amb qui ens relacionem (escola, feina...)

 

► Activitat comercial

Es permet l’obertura d’establiments i locals comercials minoristes amb un 30% de l’aforament total, excepte els establiments minoristes d’alimentació, begudes, productes higiènics, altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques i centres de veterinària, que han de reduir al 50% l’aforament total.

S’ha de garantir una distància mínima d’1,5 metres entre clients (si no és possible, es permet la permanència d’un client).

Els establiments i locals comercials minoristes de més de 400 m2 de superfície útil d'exposició i venda han de disposar de sistemes de control de l’accés i de l’aforament en temps real.

Els centres comercials han de controlar l’accés per garantir un aforament del 30%, també en els espais comuns i de pas.

Es restringeix l’accés i l’ús de les zones recreatives, com ara zones infantils, ludoteques o àrees de descans.

L’accés als emprovadors es redueix a una persona per cabina com a màxim.

Els mercats no sedentaris han de reduir al 30% la capacitat d’aforament.

Es poden establir sistemes de recollida al local de forma esglaonada per evitar aglomeracions i també sistemes de repartiment a domicili.

No es permet l’obertura de les empreses que ofereixen serveis que impliquen contacte personal proper, excepte serveis essencials, sanitaris o sociosanitaris. Es prohibeixen específicament els serveis de tractament de bellesa, excepte els de perruqueria.

Se suspenen les fires comercials.

Les botigues de conveniència (comerços de 24 hores), els establiments comercials annexos a les gasolineres i els establiments de menys de 300 m2 de superfície de venda, i tots els establiments comercials ubicats en municipis turístics no poden romandre oberts ni portar a terme cap activitat de venda entre les 22.00 hores i les 07.00 hores.

 

► Actes religiosos i cerimònies civils (casaments, cerimònies fúnebres)

Assistència limitada al 50% de l’aforament.

 

► Activitats culturals, d'espectacles públics i recreatives

Aforament no superior al 50% de la capacitat màxima, amb seients preassignats i registre de dades de contacte. Horari de tancament a les 23.00 h.

Se suspèn l’obertura al públic dels parcs i fires d’atraccions, inclosa qualsevol estructura no permanent desmuntable. Es prohibeix l’obertura d’establiments d’activitats lúdiques infantils privades en espais tancats.

Els parcs i jardins de titularitat pública i les àrees de joc infantils poden estar oberts fins a les 20.00 h.

Les festes majors queden suspeses.

Se suspenen les activitats presencials en equipaments com centres cívics i d’altres de caràcter comunitari (tallers, xerrades, cursos o altres de similars), llevat que es facin per mitjans telemàtics. Resten exclosos d’aquesta suspensió els programes i activitats d'intervenció socioeducativa, de lleure educatiu i d'educació en el lleure d'infants i adolescents; i els programes de suport juvenil, i altres activitats d'intervenció social i personals, com menjadors de caràcter social, perruqueria o podologia.

 

► Activitat esportiva

Es poden utilitzar les instal·lacions i els equipaments esportius de caràcter lúdic amb control d’accés, sense superar el 50% de l’aforament.

S’ajornen totes les competicions esportives previstes, excepte les oficials d’àmbit estatal, internacional i professionals.

Es prohibeix l’ús d’aquells equipaments esportius que no estiguin supervisats.

 

► Activitats d'hoteleria i restauració

Se suspenen les activitats de restauració, incloses les àrees de servei d'autopistes i carreteres. Resten exclosos d’aquesta supensió els restaurants d’hotels i altres allotjaments turístics per a l'ús dels clients; els serveis de restauració de centres sanitaris, sociosanitaris i socials, i els menjadors escolars, de centres de treball, de formació i de caràcter social.

Es permet el lliurament a domicili o la recollida a l’establiment amb cita prèvia.

Als espais comuns dels hotels l'aforament s'ha de limitar al 50%.

 

CONSULTA EL TEXT COMPLET DE LA RESOLUCIÓ SLT/2546/2020 DE 15 D'OCTUBRE DE LA GENERALITAT